1554454 zabitych
77773 zabitych elit
930 | 670 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 09. kwi 2021 r. 22:19 CEST

Tee 408 zabitych elit 70 Tee 2 743 zabitych elit 70 tee 2 202 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

Kinnslayor 07.09.15 70
Kinnslayor 20.09.15 70
Tee 23.02.21 70
Tee 28.02.21 70
Kinnslayor 08.08.15 70
Kinnslayor 24.07.15 70
Kinnslayor 26.08.15 70
Kinnslayor 11.09.15 70