233670 zabitych
10569 zabitych elit
910 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 10. maj 2021 r. 21:35 CEST

Reaper 35 zabitych elit 17

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

FrankMarley 10.05.21 70
FrankMarley 15.04.17 70
TheBeast 09.04.14 70
Reaper 30.07.18 70
RIP 14.02.19 70