92346 zabitych
4167 zabitych elit
813 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 21. mar 2023 r. 04:04 CET

Callisto 844 zabitych elit 70 Kishkeya 8 556 zabitych elit 70 Berberus 0 zabitych elit 1

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

Kallisto 24.05.15 70
Kishkeya 16.10.15 70
Acanthia 13.09.15 70
Apocrypha 27.03.20 70