182725 zabitych
8229 zabitych elit
1295 poz. mistrz.

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 12. mar 2023 r. 16:04 CET

one 3 181 zabitych elit 70 two 4 165 zabitych elit 70 wone 883 zabitych elit 70

Postęp

Rzemieślnicy