23 zabitych
0 zabitych elit

Czas gry poszczególnymi klasami

Barb.
Czarownik
Krzyż.
Mnich
Nekro
Szaman
Łowca

Ostatnia aktualizacja dn. 09. sie 2021 r. 01:14 CEST

akantzzzHC 92 zabitych elit 70 akantzzzHC 0 zabitych elit 2

Postęp

Rzemieślnicy

Polegli bohaterowie

AKantzzFUkHC 27.05.13 60
AKAntzfukHC 05.08.12 60
akantzfukdog 16.08.14 70
akantzzzFUK 28.08.14 70
AKANTZzZzHC 10.07.12 60
AKantzFuKHC 13.06.12 55
akantzfukHC 31.07.14 70
akantSEIGDOG 09.08.14 70
akantzzFUKHC 26.06.13 56
AKantzFUKHC 25.04.14 70