Wymagany poziom:
14

Szotel

  • Kosa
  • 18,2
  • Obrażenia na sekundę
  • 10-18 pkt. obrażeń

    1,30 ataku na sekundę