Wymagany poziom:
20

Kama

  • Kosa
  • 25,3
  • Obrażenia na sekundę
  • 14-25 pkt. obrażeń

    1,30 ataku na sekundę