Wymagany poziom:
53

Żelazna kosa

  • Kosa
  • 125,4
  • Obrażenia na sekundę
  • 68-125 pkt. obrażeń

    1,30 ataku na sekundę