Infernalna Machina Zgnilizny

  • Legendarny portal

Otwiera portal do Krainy Zgnilizny.

Użyj wewnątrz splugawionego domostwa ukrytego w Nowym Tristram. (Tylko Udręka)

  • Account Bound
  • Maksymalna liczba w stosie: 5000

To przeklęte urządzenie zasilane jest plugawą magią poruszającą zębate tryby. Z jego nikczemnej mocy można skorzystać jedynie wewnątrz domu potępionych.