Wymagany poziom:
70

Gniew Frydehra

  • Legendarna tarcza krzyżowca
  • 9 - 10
  • Pancerz
  • +[10,0 - 20,0]% do szansy na blok

    [12 696 - 15 870]-[15 235 - 22 218] wartości bloku

    Secondary

    Skazanie zadaje obrażenia zwiększone o 727% i nie posiada czasu odnowienia, ale zużywa 40 pkt. gniewu. [600 - 800]%

  • Losowa magiczna właściwość: jedna z 3
    • +[626 - 750] do siły
    • +[626 - 750] do zręczności
    • +[626 - 750] do inteligencji
  • +4 losowe magiczne właściwości

  • Account Bound

Frydehr był bliski śmierci, a liczbę jego ran przewyższało jedynie mrowie jego wrogów. Wtedy właśnie odkrył on, że gniew krzyżowca jest potężniejszy, niż ktokolwiek zdołałby odgadnąć.