Zasoby

Większość umiejętności zasilana jest przez zasób swojej klasy – ograniczony zapas mocy, którą (tak jak w życiu) zużywasz przy silniejszych atakach i zdolnościach. W każdej chwili możesz sprawdzić poziom twojego zasobu – i tym samym ilość mocy pozostałej na użycie zdolności – spoglądając na kolorową kulę, umieszczoną na ekranie symetrycznie do kuli życia.

Każda klasa posiada swój indywidualny rodzaj zasobu; więcej informacji znajdziesz na stronach klas.

Furia (barbarzyńcy), gniew (krzyżowicy); nienawiść/dyscyplina (łowcy demonów), esencja (nekromanci), siła duchowa (mnisi), mana (szamani) i tajemna moc (czarownicy).

Furia (barbarzyńcy), gniew (krzyżowicy); nienawiść/dyscyplina (łowcy demonów), esencja (nekromanci), siła duchowa (mnisi), mana (szamani) i tajemna moc (czarownicy).

Używanie umiejętności

Używaj odpowiednich umiejętności do zabijania wrogów.

Aby wykorzystać umiejętności do maksimum, umieść je na pasku skrótów. W tym celu otwórz menu umiejętności – na PC naciśnij klawisz S, natomiast na konsolach otwórz menu postaci (Xbox 360 i Xbox One: przycisk BACK; PlayStation®3 i PlayStation®4: przycisk SELECT) i przejdź do okna umiejętności – po czym wybierz umiejętności, których chcesz używać. Twoje umiejętności zostaną automatycznie przypisane do klawisza na klawiaturze, przycisku myszy lub przycisku kontrolera.

To nie jest dobry dzień dla kazrów.

Możesz użyć dowolnej umiejętności na pasku skrótów, klikając jej ikonę, lub naciskając przypisany jej klawisz numeryczny albo przycisk. Aby wycelować umiejętnością ofensywną w potwora, podświetl go i naciśnij klawisz lub przycisk odpowiadający umiejętności, której chcesz użyć.

Jeśli ci się uda, wróg, który został obrany za cel, powinien zamienić się w dymiące ścierwo zbryzgane spaloną posoką. Dobra robota.

Zadawanie obrażeń

Kiedy zaatakujesz kilka razy używając tej samej umiejętności ofensywnej, zauważysz, że nie zawsze zadaje ona identyczną liczbę obrażeń. Dzieje się tak dlatego, że gra za każdym razem losuje liczbę z zakresu obrażeń broni będącej na wyposażeniu twojej postaci, a następnie mnoży ją przez wartość obrażeń przypisaną do umiejętności. Przykładowo, jeżeli posiadana przez ciebie broń zadaje 1-10 pkt. obrażeń i korzystasz ze zdolności zadającej 200% obrażeń od broni, to będziesz zadawać obrażenia o wartości z zakresu 2-20 pkt.

Przypisana do broni wartość ataków na sekundę określa, jak często można wyprowadzać nią ataki. Większość umiejętności zadaje obrażenia szybciej, gdy korzystasz z broni o wysokiej wartości ataków na sekundę, jak choćby sztyletów. Wolniejszy oręż, taki jak dwuręczne topory, oferuje zazwyczaj wyższy zakres obrażeń.

Obrażenia na sekundę określają ogólny potencjał danej broni w oparciu o jej zakres obrażeń oraz wartość ataków na sekundę. Nie bój się eksperymentować z różnymi kombinacjami wyposażenia i umiejętności, aby odkryć swój ulubiony styl gry!

Rodzaje obrażeń

Aktywna umiejętność ofensywna zawsze zadaje obrażenia jednego rodzaju, ale wiele run pozwala zmienić typ zadawanych obrażeń. Sprawdź opis umiejętności, aby dowiedzieć się, jakiego rodzaju obrażenia są do niej przypisane. Pamiętaj także o sprawdzeniu rodzaju obrażeń umiejętności, gdy natrafisz na przedmiot zwiększający skuteczność jednego z żywiołów. Rodzaj obrażeń, jakie będziesz zadawać hordom Płonących Piekieł, jest określany przez dobór umiejętności i nie zależy od rodzaju obrażeń twojej broni.

Kolory poszczególnych żywiołów: ogień, zimno, błyskawice, trucizna, moc tajemna, moc święta.

Kolory poszczególnych żywiołów: ogień, zimno, błyskawice, trucizna, moc tajemna, moc święta.

 • Obrażenia fizyczne: W kategorii tej znajduje się cały wachlarz umiejętności zadających obrażenia w tradycyjny sposób. Za przykład niech posłużą Grzmotnięcie barbarzyńcy lub Przebicie łowczyni demonów. W miarę jak będziesz się stawał coraz potężniejszy uzyskasz dostęp do nowych run dla części swoich umiejętności fizycznych. Runy te pozwolą ci zmienić rodzaj zadawanych obrażeń i zapewnią dodatkowe efekty. Umiejętności i runy, które nie zadają bezpośrednich obrażeń – jak choćby Kanon Sprawiedliwości krzyżowca – również zaliczają się do kategorii obrażeń fizycznych, ale nie wpływa na nie premia do obrażeń fizycznych zapewniana przez elementy wyposażenia.
 • Obrażenia od ognia: Umiejętności zadające obrażenia od ognia oferują zazwyczaj niezrównane możliwości ofensywne, co odbywa się kosztem dodatkowych funkcjonalności. Znaczące premie do ataku, dodatkowe obrażenia rozłożone w czasie oraz zwiększone tempo generowania zasobów to tylko niektóre z oferowanych przez nie zalet, które pozwolą ci siać zniszczenie w szeregach wroga.
 • Obrażenia od zimna: Wiele umiejętności zadających obrażenia od zimna spowalnia lub zamraża przeciwników, inne zaś zmniejszają odporność na dodatkowe obrażenia u potworów, które są wyziębione lub zamrożone.
 • Obrażenia od błyskawic: Umiejętności i runy zadające obrażenia tego rodzaju mogą ogłuszać wrogów, zwiększać liczbę trafianych wrogów lub zmniejszać koszt zasobów i czas odnowienia, co bezpośrednio przekłada się na skuteczność w walce.
 • Obrażenia od trucizn: Toksyczne substancje i wydzieliny powodujące ten rodzaj obrażeń osłabiają przeciwników, zadając im obrażenia rozłożone w czasie i obniżając ich skuteczność w walce. Do tej kategorii należy wiele umiejętności ofensywnych szamana.
 • Obrażenia od mocy tajemnej: Do tej kategorii zaliczają się umiejętności powodujące gwałtowną anihilację wrogów za pomocą czystej mocy magicznej. Szereg umiejętności ofensywnych czarownicy zadaje obrażenia tego rodzaju.
 • Obrażenia od mocy świętej: Moc święta stanowiąca podstawę ofensywnych umiejętności krzyżowców i mnichów nie tylko rani, ale może też wprowadzić zamęt w szeregi wroga lub zapewnić premie defensywne.

Zdobywanie doświadczenia i nowych poziomów

Zdobycie nowego poziomu napełni cię mocą.

W miarę zabijania kolejnych potworów i wykonywania zadań będziesz zdobywać doświadczenie, czyli liczbowe odzwierciedlenie twojej rosnącej mocy. Osiągnięcie kolejnego progu doświadczenia (na przykład przejście z poziomu pierwszego na drugi) nazywa się „zdobywaniem poziomów”. Osiągając kolejny poziom często odblokujesz również co najmniej jedną nową umiejętność – nowo odblokowana umiejętność pojawi się na ekranie; możesz ją również zobaczyć w oknie umiejętności.

W miarę zdobywania doświadczenia odblokujesz również kolejne miejsca na pasku skrótów (na poziomach 2, 4, 9, 14 i 19, do maksimum 6 aktywnych umiejętności), co zwiększy nie tylko twoją moc, ale także wszechstronność.

Serie zabitych (PC)

Dynamiczny system walki

Za zabicie wielu przeciwników lub zniszczenie wielu obiektów w krótkim czasie (bądź w ramach jednego ataku) otrzymasz stosowną premię do doświadczenia:

 • Masakra: Zabij jak najwięcej przeciwników podczas trwania masakry. Każde trafienie przedłuża jej czas trwania o 2 sek. Zabij wystarczająco dużo wrogów, aby otrzymać więcej doświadczenia oraz premie Chwały Nefalemów.
 • Zniszczenie: Zniszczenie wielu obiektów w krótkim czasie zapewni ci premię do szybkości ruchu. Im więcej obiektów zniszczysz, tym dłużej będzie trwać premia.
 • Zabity pułapką: Zabicie wielu przeciwników za pomocą elementów otoczenia zapewni ci szybszą regenerację zasobów. Im więcej wrogów zabijesz, tym dłużej będzie trwać premia.

Poziomy mistrzowskie

Po osiągnięciu limitu poziomów doświadczenia w Diablo III przestaniesz awansować na standardowe poziomy doświadczenia i zdobywać nowe umiejętności oraz runy. Ale to nie oznacza końca zabawy.

Poziomy mistrzowskie, na które zaczniesz awansować po osiągnięciu maksymalnego poziomu doświadczenia, pod pewnymi względami przypominają standardowe poziomy doświadczenia. Gdy awansujesz na nowy poziom mistrzowski, otrzymasz każdorazowo jeden punkt mistrzowski, który możesz wykorzystać do wzmocnienia swojej postaci. Poza tym premie do zdobywanego doświadczenia (jak te z kapliczek oraz afiksów przedmiotów) będą wpływać na tempo zdobywania doświadczenia poziomów mistrzowskich.

Istnieje jednak duża różnica: liczba poziomów mistrzowskich jest nieograniczona, a każdy z nich zapewnia jeden punkt, który możesz wykorzystać do wzmocnienia szeregu potężnych zdolności twojej postaci (mocy ofensywnych lub obronnych, szybkości ataku, maksymalnego poziomu zasobu klasy i wielu innych). Premie te nie są przypisane do żadnego sprzętu, w który wyposażona jest postać. Poziomy mistrzowskie są wspólne dla wszystkich twoich postaci w Diablo III w danym trybie (normalnym bądź hardkorowym). Oznacza to, że nawet postaci na pierwszym poziomie mogą wydawać punkty mistrzowskie.

Oprócz tego, w miarę zdobywania poziomów mistrzowskich odblokujesz nowe dodatkowe elementy portretu twojej postaci. Zaktualizowany portret będzie zawsze widoczny, a podczas rozgrywki w trybie współpracy stanie się świadectwem twoich postępów w grze.

Umiejętności pasywne

Umiejętności pasywne możesz wybrać z menu umiejętności.

Po osiągnięciu poziomu 10., a następnie na poziomach 20. i 30. (oraz na 70. po ulepszeniu do Reaper of Souls) odblokujesz miejsce na umiejętność pasywną. Umiejętności pasywne nie pojawiają się na pasku skrótów i nie są „aktywowane” poprzez naciśnięcie klawisza lub przycisku; zamiast tego dają one pozytywne efekty, działające przez cały czas – na przykład mogą one sprawić, że trudniej cię trafić lub wydłużają czas działania twoich zaklęć ochronnych.

Zmiana umiejętności

Klikaj umiejętności, by je zmieniać.

Bardzo szybko poszerzysz wachlarz dostępnych sposobów eliminacji potworów i wkrótce będziesz mieć więcej możliwości niż pomieści pasek skrótów.

Jeśli chcesz zmienić wykorzystywane umiejętności, możesz to zrobić z poziomu menu umiejętności – po prostu wybierz te, z których chcesz korzystać. Jeśli chcesz ustawić swoje umiejętności w niestandardowej konfiguracji (np. wybrać cztery umiejętności defensywne), otwórz menu gry, wybierz „Opcje”, następnie „Rozgrywka”, a następnie zaznacz pole „Tryb wyboru”. Wprawdzie możesz błyskawicznie zmienić umiejętności aktywne, gdy znajdujesz się poza walką, ale jeśli podczas wędrówek po pustkowiach lub wilgotnych lochach postanowisz zmienić umiejętności pasywne, licz się z czasem odnowienia, który musi upłynąć, zanim nowa umiejętność będzie zdatna do użytku.

Runy umiejętności

Runy umiejętności stanowią sposób ulepszania umiejętności ponad ich „podstawową” formę. Począwszy od 6 poziomu zaczniesz odblokowywać runy, co pozwoli ci drastycznie zmienić działanie umiejętności. Możesz na przykład zwiększyć zasięg lub czas działania danej umiejętności albo sprawić, że umiejętność, która wcześniej jedynie raniła wrogów, teraz będzie ich również odrzucać w tył. Umiejętność, którą poprzednio trzeba było wycelować ręcznie w grupę wrogów, po zastosowaniu runy może ich namierzać automatycznie.

Wybieraj runy z menu umiejętności.

Dostęp do run umiejętności uzyskasz poprzez menu umiejętności. Po wybraniu umiejętności, której chcesz użyć, zobaczysz pod nią listę odblokowanych run – wystarczy wybrać tę z nich, którą chcesz zastosować. Możesz dołączyć tylko jedną runę do danej umiejętności naraz.

Możesz eksperymentować z pełnym zestawem run i umiejętności z Diablo III, korzystając z kalkulatora umiejętności.

Kule mocy i chwała nefalemów

Kule mocy rozpalą w tobie chęć walki.

Przemierzając świat Sanktuarium w Diablo III, natrafisz czasami na złote kule mocy, zostawiane przez zabite potwory. Są to zasoby energii, które można podnieść przemieszczając w ich pobliże bohatera.

Podniesienie kuli mocy wyzwala wybuch energii, który poraża pobliskich wrogów zadając im procent obrażeń, jakie zadaje twoja postać, jak również dając tobie i pobliskim sojusznikom wzmocnienie nazywane chwałą nefalemów. Wzmocnienie to trwa 60 sekund, po upływie których następuje drugi wybuch.

Podniesienie dodatkowej kuli mocy podczas trwania chwały nefalemów, podniesie poziom siły wybuchu (może to mieć miejsce maksymalnie trzy razy), jak również ustawi licznik czasu trwania wzmocnienia ponownie na 60 sekund. Podniesienie kuli zdrowia wydłuży czas trwania chwały nefalemów o 5 sekund, a co piąta podniesiona kula zdrowia podniesie poziom efektu o 1 (w tym przypadku również możliwe jest trzykrotne zwiększenie poziomu).

Żaden wróg nie jest straszny, gdy kroczysz w blasku chwały nefalemów.

 • Chwała nefalemów – poziom 1: Gdy chwała nefalemów jest aktywna, bohaterowie zadają z każdym atakiem dodatkowe obrażenia.
 • Chwała nefalemów – poziom 2: Na drugim poziomie chwały nefalemów bohaterowie zadają z każdym atakiem dodatkowe obrażenia, które przenoszą się również na pobliskich wrogów. Ponadto bohaterowie zyskują 10% premii do szybkości poruszania się.
 • Chwała nefalemów – poziom 3: Na trzecim poziomie chwały nefalemów bohaterowie zadają z każdym atakiem dodatkowe obrażenia, które przenoszą się również na pobliskich wrogów. Każdy celny atak wykonany podczas trwania wzmocnienia ma szanse wywołania niszczącej eksplozji.

Życie

Gdy będziesz starać się ze wszystkich sił, żeby rozczłonkować i zmasakrować wrogów, oni będą próbowali zrobić to samo tobie. Jeśli potwór cię trafi, twój poziom życia (widoczny w czerwonej kuli z dołu, po lewej stronie ekranu) się obniży.

Twój współczynnik witalności (w połączeniu z umiejętnościami pasywnymi i zwiększającymi witalność elementami noszonego wyposażenia) określa ilość twojego życia. Możesz szybko odzyskać utracone punkty życia wchodząc na kule zdrowia, pozostawiane przez pokonane potwory.

Kule zdrowia przywracają twoje życie.

Wystarczy, że najdziesz na taką kulę, a przywróci ona niewielką część życia tobie i twoim towarzyszom. Groźniejsi przeciwnicy pozostawiają po sobie większe i wydajniejsze kule zdrowia. Są też inne sposoby leczenia – wyposażenie i umiejętności mogą zwiększyć twoją szybkość regeneracji życia, a niektóre postacie niezależne i sprzymierzeńcy mają możliwość przywrócenia ci pełnego życia w walce i poza nią – lecz kule zdrowia są zdecydowanie najczęściej spotykane.

Gdy twój poziom życia niebezpiecznie się obniży, zobaczysz wokół ekranu czerwoną otoczkę. Oznacza ona, że natychmiast musisz zakończyć walkę lub uleczyć się, ewentualnie zrobić jedno i drugie. Gdy czerwona kula zostanie opróżniona, umrzesz.

Kule zdrowia

Szansa na wypadnięcie kuli zdrowia, a dokładniej na to, w jakim momencie zostaje upuszczona przez potwora w trakcie walki, zależy od rodzaju potwora, z którym walczysz. Trójkąty na pasku zdrowia potworów wskazują moment, w których mogą upuścić kulę, więc staraj się przewidzieć, kiedy masz szansę na ratujący życie zastrzyk energii.

 • Normalne potwory: szansa na upuszczenie kuli zdrowia w momencie śmierci zależna od rodzaju potwora.
 • Czempioni: 60% szansy na upuszczenie kuli zdrowia przy 50% życia oraz w momencie śmierci.
 • Rzadkie potwory: 100% szansy na upuszczenie kuli zdrowia przy 50% życia oraz w momencie śmierci.

Śmierć

Widmo śmierci wisi nad tobą.

W Diablo III śmierć nie stanowi kresu twojej historii, lecz również nie jest czymś, co możesz lekceważyć. Po śmierci masz możliwość wyboru: możesz odrodzić się w miejscu śmierci (chyba że śmierć nastąpiła podczas walki z bossem), w ostatnim punkcie kontrolnym lub w mieście. Punkty kontrolne to niewidzialne miejsca na mapie, oznaczające postępy w przechodzeniu przez ciebie gry.

Powrócisz do świata żywych z pełnym zapasem życia, lecz wszystkie przedmioty jednorazowe na pasku zostaną bezpowrotnie stracone, a całe twoje założone wyposażenie straci niewielką część (10%) swojej wytrzymałości. Tak czy inaczej, spadek wytrzymałości wyposażenia będzie kosztować cię sporo złota. Więcej informacji na temat wytrzymałości znajdziesz w rozdziale poświęconym wyposażeniu.