Odblokowywana na poziomie
20

Pokrzepienie

Zwiększa twoje statyczne premie do obrażeń od żywiołów o 5,00% (w oparciu o wartość współczynnika inteligencji zaklinaczki).

Uwaga: Informacje podane na tej stronie dot. towarzyszów na poziomie 70.