Odblokowywana na poziomie
13

Duchowe Zestrojenie

Maksymalna wartość punktów many zostaje zwiększona o 10%. Regeneruje 2% twojej maksymalnej many na sekundę.

Mana jest potrzebna do umiejętności ofensywnych i defensywnych.

„Sadzawka jest głęboka i spokojna, zimna i cicha. Teraz jest źródłem, a teraz wirem. Napij się, niech wrócą ci siły”. – Runiczny napis na Płytkim Kamieniu

Uwaga: Informacje na tej stronie są podane dla postaci poziomu 70.