Sezon 30 – Władcy Piekieł – już dostępny

Sezon 30 – Władcy Piekieł – już dostępny

Sanktuarium oczekuje, że odpowiecie na wezwanie i pomożecie jego mieszkańcom w sezonie 30: Władcy Piekieł. Począwszy od 12 stycznia od godz. 17:00 PST/CET/KST Nefalemowie mogą opanować moc z motywu sezonowego Władcy Piekieł, która po raz pierwszy pojawiła się w sezonie 25. Szczegółowe omówienie wprowadzonych na stałe motywów Obrzędów z Sanktuarium i Wizji Wrogości, balansu klas i innych zmian znajdziecie poniżej.


Postępy sezonowe

Sezon 30: Władcy Piekieł

Elementy ozdobne w sezonie

Nagrody za postępy sezonowe

Podboje sezonowe

Dar Haedriga

Informacje o aktualizacji


Sezon 30: Władcy Piekieł

Chociaż Czarny Kamień Dusz został zniszczony, resztki Władców Piekieł, które kiedyś były w nim zaklęte, wciąż pozostały w Sanktuarium. W tych Odłamkach Dusz tkwi potężna moc, która niegdyś należała do Najwyższych i Pomniejszych Złych. Sprytni Nefalemowie, którzy odnajdą i wykorzystają te Odłamki Dusz, muszą zachować ostrożność. Moc bywa kusząca, a droga do Płonących Piekieł jest wybrukowana dobrymi chęciami...

Sezon 30 będzie pierwszym, w którym wprowadzimy nowy system sezonowej rotacji motywów i ponownie wykorzystamy motyw Władców Piekieł znany z sezonu 25. Gracze mogą wykorzystać moce zła i przepełnić się esencjami Władców Piekieł, używając Odłamków Dusz. Będą dokonywać postępów sezonowych, odkrywając i ulepszając demoniczne Odłamki Dusz pochodzące od siedmiu Władców Piekieł. Jako uosobienia Najwyższych i Pomniejszych Złych będą mogli zadawać ból i cierpienie demonom z Sanktuarium w zupełnie nowy sposób. Nie możemy się doczekać tego, gdy gracze zdobędą Odłamki Dusz i zaczną odblokowywać ich prawdziwą moc.

Nefalemowie mogą znaleźć 7 unikatowych Odłamków Dusz (odpowiadających siedmiu Władcom Piekieł), które pozwolą im sięgnąć po nowe demoniczne moce. Jeden z trzech Odłamków Dusz Najwyższych Złych można umieścić w hełmach, a jeden z czterech odłamków Pomniejszych Złych w broni. Każdy z Odłamków Dusz można ulepszyć trzykrotnie, używając nowego, sezonowego przedmiotu jednorazowego – Iskry z Piekielnej Kuźni.

Odłamki Dusz i Iskry z Piekielnej Kuźni mogą wypadać w dowolnym miejscu w Sanktuarium, ale gracze mają większe szanse na zdobycie Odłamków Dusz z zabitych bossów. Odłamkami Dusz nie można handlować, ale można je rozkładać lub zużywać w Rozpaczy Caldesanna. Jednocześnie na wyposażeniu można mieć jeden Odłamek Duszy Najwyższego Złego i jeden Odłamek Duszy Pomniejszego Złego. Wreszcie Odłamki Duszy i Iskry z Piekielnej Kuźni wypadają tylko w rozgrywce sezonowej i nie przenoszą się na postaci niesezonowe po zakończeniu sezonu. Omówienie możliwości, jakie dają poszczególne Odłamki Duszy, znajdziecie poniżej.

Odłamki Dusz Najwyższych Złych

Odłamek Grozy

 • Moc podstawowa: czasy odnowienia są wydłużone o 25%. Gracz otrzymuje obrażenia zmniejszone o 12,5% i zadaje obrażenia zwiększone o 12,5% za każdą umiejętność, której czas odnowienia jest odliczany.
 • Dodatkowe moce:
  • Szybkość ataku i szansa na trafienie krytyczne wzrastają o 5% za każdą umiejętność, której czas odnowienia jest właśnie odliczany.
  • Po zabiciu 100 przeciwników postać wywołuje zabójczy Pierścień Ognia.
  • Jeżeli trwa odliczanie czasu odnowienia co najmniej 3 umiejętności, obrażenia od umiejętności błyskawic i ognia wzrastają o 50%.

Okruch Nienawiści

 • Moc podstawowa: kiedy w promieniu 25 m od postaci znajduje się 3 lub mniej przeciwników, postać zadaje obrażenia zmniejszone o 15%. Jeżeli w tej samej odległości znajduje się 3 lub więcej wrogów, postać zadaje za każdego z nich obrażenia zwiększone o 5% (maksymalnie do 50%).
 • Dodatkowe moce:
  • Zabicie przeciwnika elitarnego przyciąga wszystkich znajdujących się w promieniu 40 m wrogów do miejsca, w którym zginął.
  • Szybkość ruchu jest zwiększona o 50%. Za każdego przeciwnika znajdującego się w promieniu 25 m szybkość ruchu postaci spada o 10%, maksymalnie do 70%.
  • Postać zadaje teraz obrażenia zwiększone o 15% za każdego przeciwnika zamiast 5% (maksymalnie do 100%).

Fragment Zniszczenia

 • Moc podstawowa: postać porusza się bez przeszkód wśród przeciwników. Każdy wróg, przez którego przeniknie, zostanie naznaczony Piętnem Zniszczenia na 7 sek. Każdy naznaczony wróg, który zginie, skróci odliczanie czasu odnowienia jednej z umiejętności postaci o 1 sek. Jeśli Piętno Zniszczenia wygaśnie przed śmiercią wroga, postać otrzyma obrażenia równe 2% jej maksymalnego zdrowia. Piętna nie są nakładane, jeśli postać ma mniej niż 35% zdrowia.
 • Dodatkowe moce:
  • Postać ma 25% szans na odzyskanie 5% zdrowia, kiedy ginie przeciwnik naznaczony aktywnym Piętnem Zniszczenia.
  • Kiedy gracz naznaczy wroga Piętnem Zniszczenia, szybkość ruchu postaci wzrasta o 5% na 7 sek. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 10 razy.
  • Postać pozostawia za sobą ślad ognia, który zabija naznaczonych Piętnem Zniszczenia przeciwników posiadających mniej niż 10% zdrowia.

Odłamki Dusz Pomniejszych Złych

Zmaza Grzechu

 • Moc podstawowa: postać zadaje obrażenia zmniejszone o 25%. Po zabiciu 50 wrogów tworzy plamę krwi, która zwiększa obrażenia otrzymywane przez elitarnych przeciwników o 150% i utrzymuje się przez 15 sek.
 • Dodatkowe moce:
  • Plama krwi unieszkodliwia teraz afiksy przeciwników elitarnych znajdujących się na jej obszarze.
  • Po zabiciu grupy przeciwników elitarnych postać zyskuje dodatkową kulę postępów w Szczelinie.
  • Plama krwi zbiera teraz kule postępów w Szczelinie.

Echo Kłamstw

 • Moc podstawowa: postać zadaje obrażenia zmniejszone o 25%. Przywołańce zadają obrażenia zwiększone o 25%.
 • Dodatkowe moce:
  • Zabicie elitarnego przeciwnika skraca czas odnowienia wszystkich odliczanych czasów odnowienia o 5 sek.
  • Kiedy postać odnosi śmiertelne obrażenia, tworzy cień, który chroni ją od śmierci, przywraca 35% zdrowia i zapewnia wszystkim członkom drużyny przez cały czas działania +225 do odporności na wszystko. Cień utrzymuje się tylko przez 15 sek.
  • Za każdym razem, gdy przywołaniec trafia przeciwnika, obrażenia wzrastają o 0,5% na 5 sek. Kumuluje się maksymalnie 100 razy. Gdy gracz osiągnie 100 kumulacji, efekt szybko się zeruje.

Wspomnienie Bólu

 • Moc podstawowa: szansa na trafienie krytyczne maleje o 15%. Ataki wymierzone w obezwładnionych przeciwników stają się automatycznie trafieniami krytycznymi.
 • Dodatkowe moce:
  • Przy trafieniu przeciwnika obrażeniami od zimna istnieje 50% szans na jego zamrożenie. Obrażenia od umiejętności zimna zadawane zamrożonym celom wzrastają o 20%.
  • Kiedy premia do szybkości ruchu wynosi ponad 50%, postać zaczyna przenikać przez przeciwników. Wówczas postać odrzuca wrogów, przez których przenika, i ogłusza ich na 2 sek.
  • Kiedy postać zada wrogowi trafienie krytyczne, szybkość ataku wszystkich graczy wzrośnie o 5% na 5 sek. Kumuluje się maksymalnie 10 razy.

Esencja Cierpienia

 • Moc podstawowa: za każdym razem, kiedy postać zadaje obrażenia od trucizny, zwiększa swoją redukcję czasu odnowienia i szybkość ruchu o 2,5%, ale otrzymywane przez nią obrażenia wzrastają o 5% na 10 sek. Kumuluje się maksymalnie 10 razy.
 • Dodatkowe moce:
  • Szybkość ruchu oraz redukcja czasu odnowienia może wzrosnąć maksymalnie 15 razy, kiedy postać zadaje przeciwnikowi obrażenia od trucizny.
  • Kiedy postać zadaje przeciwnikowi obrażenia od trucizny, otrzymuje on ze wszystkich źródeł obrażenia od trucizny zwiększone o 50% przez 10 sek.
  • Zabicie przeciwnika powoduje zadanie wszystkim wrogom w promieniu 25 m równowartości obrażeń śmiertelnego ciosu.

Nowe stałe funkcje: Obrzędy z Sanktuarium i Wizje Wrogości

Zgodnie z życzeniami społeczności motywy sezonu: Obrzędy z Sanktuarium i Wizje Wrogości, zostały stałym elementem Diablo III. Choć bardzo się cieszymy, że funkcje te będą zawsze dostępne, aby Wasza zabawa w zabijanie demonów była zbalansowana, musieliśmy wprowadzić poprawki do premii zapewnianych przez Ołtarz Obrzędów. Uznaliśmy, że balans gry skorzysta na poprawkach do Obrzędów z Sanktuarium, skoro motyw ma być dostępny razem z Wizjami Wrogości, jako stale dostępnym motywem sezonu, i ze zmianami w balansie klas. Zmiany są następujące:

 • Moc
  • Obrażenia zmniejszone z +200 na +100.
 • Cień
  • Redukcja obrażeń od pocisków zmniejszona z 25% na 5%.
 • Exodus
  • Szybkość ruchu (nieograniczona) zmniejszona z +25% na +10%.
 • Rozkaz
  • Premia do obrażeń zadawanych elitarnym wrogom zmniejszona z 15% na 5%.
 • Żywotność
  • Premia do obrażeń zmniejszona z 20% na 5%.
 • Cześć
  • Zmniejsza obrażenia zadawane przez przeciwników elitarnych o 5% (wcześniej o 25%).
 • Odrętwienie
  • Redukcja obrażeń od ataków wręcz zmniejszona z 25% na 5%.
 • Natura
  • Najwyższa premia do obrażeń od żywiołów zwiększona o 5% (wcześniej o 10%).
 • Sprawność
  • Premia do obrażeń zadawanych elitarnym wrogom zmniejszona z 20% na 5%.
 • Ryk
  • Premia do obrażeń zadawanych bossom zmniejszona z 50% na 5%.
 • Elegancja
  • Szansa na unik zwiększona o 5% (wcześniej o 15%).
 • Podłość
  • Zmniejszono z +30% do obrażeń na +5% do obrażeń.
 • Ojciec
  • Usunięto Obelisk Mocy z losowych efektów kapliczek.
 • Matka
  • Trójca Miłości zwiększa teraz obrażenia o 50% (wcześniej o 100%).

Komentarz twórców: Aby wszystkie systemy w Diablo III dostarczały zarówno zabawy, jak i stanowiły wyzwanie, wprowadziliśmy poprawki do Ołtarza Obrzędów, aby utrzymać wrażenie, że gracze robią postępy w miarę gry i jednocześnie zapobiec konfliktom z innymi funkcjami.

 • Kapliczka Wzmocnienia została usunięta z losowego efektu kapliczki z Pieczęci Ojca pochodzącej z Ołtarza Obrzędów.

Powrót do góry


Elementy ozdobne w sezonie 30

Oprócz elementów z ekskluzywnego Zestawu Zdobywcy do umieszczenia w miejscach na napierśnik i rękawice gracze będą mogli zdobyć serię ramek portretów zdobionych tajemniczym pięknem krwawych odłamków. Dostępny będzie również upiorny proporzec Wszystkich Świętych, który pozwoli graczom na dumne ogłoszenie wszem i wobec, że są miłośnikami wszystkiego, co ponure i posępne.

Powrót do góry


Nagrody za postępy sezonowe

Jeśli przykładaliście się do wybijania demonów podczas kilku ostatnich sezonów i za każdym razem otrzymaliście tytuł Zdobywcy za postępy sezonowe, na pewno zgromadziliście kilka dodatkowych zakładek skrytki. Kończąc zadania z rangą Zdobywcy, zdobędziecie co sezon jedną dodatkową zakładkę, których w sumie możecie mieć maksymalnie pięć:

 • Strażnik Sanktuarium: ukończcie Szczelinę Nefalemów poziomu 70 w pięć minut, grając na poziomie trudności Udręka XIII.
 • Klejnot mego życia: ulepszcie trzy legendarne klejnoty do poziomu 55.
 • Zwycięstwo na każdym kroku: ukończcie dwa podboje w tym sezonie.
 • Rozbrojenie: na poziomie 70 zabijcie Rakanotha w czasie krótszym niż 15 sek. na poziomie trudności Udręka XIII.
 • Pieniądze to nie wszystko: zgładźcie Chciwość na poziomie trudności Udręka XIII.
 • Zabiorę cię właśnie tam: osiągnijcie 60 poziom Głębokiej Szczeliny w grze solo.
 • Wzmocnienie mocy: użyjcie Kostki Kanaiego, aby wzmocnić starożytny legendarny przedmiot klejnotem poziomu 50+.
 • Kostkowa rekonfiguracja: użyjcie Kostki Kanaiego, aby przekuć legendarny przedmiot.

Powrót do góry


Podboje sezonowe

Chcecie przygotować swój plan podbojów na sezon 30? Oto wyzwania, z którymi będziecie musieli się zmierzyć!

Osiągnijcie poziom 75 Głębokiej Szczeliny, aby ukończyć wyzwanie Boskość / Lwie Serce. W wyzwaniu Dbam o swoje klejnoty / Nie mogę przestać! możecie ulepszyć Wasze legendarne klejnoty. Ulepszcie trzy legendarne klejnoty do poziomu 65, aby ukończyć to wyzwanie! Graczy, którzy lubią szybką grę, zainteresuje wyzwanie Demon szybkości / Pragnienie szybkości, w którym trzeba ukończyć Szczelinę Nefalemów poziomu 70 na poziomie trudności Udręka X lub wyższym w ciągu mniej niż 2 minut. W wyzwaniu Klątwy! / Wielka koniunkcja możecie wybrać dowolne wydarzenie przeklętej skrzyni, które wymaga zabijania potworów, i pokonać co najmniej 350 z nich na poziomie 70 i poziomie trudności Udręka X lub wyższym. Dla najzacieklejszych zabójców demonów mamy wyzwanie szybkościowe Bosskie polowanie / Klasa światowa, w którym trzeba wyeliminować następujących bossów na poziomie 70 i poziomie trudności Udręka X w czasie krótszym niż dwadzieścia minut:

 • Król Szkieletów
 • Rzeźnik
 • Zoltun Kull
 • Ghom
 • Cydea
 • Rakanoth
 • Diablo
 • Adria
 • Królowa Aranea
 • Mahda
 • Belial
 • Oblężnicza bestia bojowa
 • Azmodan
 • Izual
 • Urzael
 • Maltael

Powrót do góry


Dar Haedriga

Wreszcie informujemy, że zestawy klasowe przyznawane w Darze Haedriga za ukończenie wybranych rozdziałów postępów sezonowych znów się zmieniły. Poniżej wymieniliśmy dostępne zestawy. Jeśli dopiero zaczynacie przygodę z sezonami, wyjaśniamy, jak to działa:

Za ukończenie rozdziału II, III i IV postępów sezonowych otrzymacie trzy Dary Haedriga. Każdy z Darów zawiera kilka elementów jednego z zestawów klasowych. Gracze mogą w ten sposób odblokować tylko jeden zestaw klasowy na sezon w trybie hardkorowym i niehardkorowym, więc wybierajcie z rozwagą!

Otrzymany zestaw zależy od klasy postaci, którą gracie podczas otwierania każdego z Darów Haedriga. Aby zebrać pełen zestaw klasowy, wszystkie trzy musi otworzyć ta sama postać.

Zestawy, które można znaleźć w Darze Haedriga w sezonie 30, to:

 • Barbarzyńca: Dziedzictwo Raekor
 • Krzyżowiec: Pancerz Akkhana
 • Łowczyni demonów: Wcielenie Marudera
 • Mnich: Zasięg Iny
 • Nekromanta: Całun Mistrza Plagi
 • Szaman: Nawiedzenie Zunimassy
 • Czarownik: Opus Magnum Delsere

Powrót do góry


Informacje o aktualizacji

Poniżej znajdziecie informacje o nadchodzącej aktualizacji Diablo III – 2.7.7. Zostanie ona wprowadzona 9 stycznia.

Uwaga: O ile nie wskazano inaczej, zmiany dotyczą wszystkich wersji Diablo III, w tym na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch i komputery PC.

Zmiany funkcji

 • Szansa na upuszczenie Bełkotliwego Klejnotu przez Chilltarę teraz wynosi 20%.
 • Szept Odkupienia można teraz rozłożyć, aby odzyskać od 1 do 3 zapomnianych dusz.
 • Szansa na natrafienie na Sen Oreka została zwiększona z 1 do 4%.
 • Galaretowate Rozszczepiacze nie pojawiają się już w kapliczce goblinów w Powracających Koszmarach.

Zmiany dotyczące balansu klas

W odniesieniu do klas skupiamy się przede wszystkim na dobrym wyważeniu zabawy i balansu. Tak jak wspominaliśmy w artykule na temat sezonu 29, w przyszłości mniej więcej co kwartał będziemy wprowadzać ponownie serię kultowych motywów z poprzednich sezonów. Dokonaliśmy poniższych zmian w balansie klas, aby mieć pewność, że każda klasa będzie umożliwiać dobrą zabawę przy jednoczesnym zachowaniu balansu, gdy do Diablo III powrócą potężne motywy sezonu.

Komentarz twórców: Zauważyliśmy, że z upływem czasu niektóre konfiguracje stały się niezwykle potężne, a inne pozostały w tyle, w związku z tym trzeba je zaktualizować. Meteoryt Czarownika dominował na polach bitwy Sanktuarium zbyt długo, podobnie jak niektóre pozostałe zestawy. Uważamy, że znaleźliśmy dobre sposoby na działanie każdej konfiguracji i ulepszyliśmy zestawy wszystkich klas, aby ten cel osiągnąć.

Wszelkie zmiany wprowadzone w poniższych cechach po testach na serwerze PST oraz wszelkie nowe dodatki zostały oznaczone na czerwono.

Barbarzyńca

 • Potęga Ziemi
  • Premia do obrażeń zadawanych przez umiejętności Trzęsienie Ziemi, Lawina, Skok, Tąpnięcie, Starożytna Włócznia oraz Fala Sejsmiczna zwiększona z 20 000% na 37 500%.
 • Dziedzictwo Raekor
  • Trafianie przeciwników Dziką Szarżą lub Rzutem Bronią zwiększa obrażenia zadawane przez kolejną Starożytną Włócznię o 2500% zamiast 5500% i sprawia, że z celu wystrzeliwuje wiele włóczni. Efekt ten kumuluje się, a każde ciśnięcie włóczni pochłania maksymalnie 5 poziomów kumulacji.

Krzyżowiec

 • Dziedzictwo Rolanda
  • Premia do obrażeń zadawanych przez Pchnięcie Tarczą oraz Zamaszysty Atak jest zwiększona z 17 500% na 40 000%.
 • Egida Odwagi
  • Premia do obrażeń zadawanych Pięścią Niebios i Furią Niebios jest zmniejszona z 20 000% na 15 000%.
 • Kajdany Akkhana
  • Obrażenia Błogosławionej Tarczy wobec pierwszego trafionego wroga są zwiększone o 400–500%. Dodatkowo premia ta obowiązuje dalej i zmniejsza się o 50% za każdy kolejny cel nietrafiony Raniącymi Odłamkami.
 • Ostrze Proroctwa
  • Trafienie wrogów Skazaniem wywołuje także eksplozję Skazania i zwiększa obrażenia od Skazania o 600–800%.
 • Zerwikaptur
  • Każdy przeciwnik trafiony Opadającym Mieczem zwiększa obrażenia zadawane przez Błogosławiony Młot o 60–80% na 10 sek. Kumuluje się maksymalnie 10 razy. Premia ta na każdym poziomie kumulacji może teraz kumulować się między kolejnymi użyciami, zamiast się resetować.
 • Zaprzeczenie
  • Za każdego wroga trafionego Zamaszystym Atakiem obrażenia zadawane przez kolejny Zamaszysty Atak wzrastają o 100–125%; efekt może się kumulować pięciokrotnie. Każda kumulacja trwa maksymalnie 5 sek.

Łowca demonów

 • Opończa Cienia
  • Premia do obrażeń z Przebicia wobec pierwszego trafionego przeciwnika zwiększona z 75 000% na 120 000% obrażeń od broni oraz na 40 000% z 25 000% wobec kolejnych przeciwników.
 • Wcielenie Marudera
  • Podstawowe umiejętności, Strzała Żywiołów, Czakram, Przebicie, Wielostrzał, Strzała Odłamkowa, Kompan, Zemsta oraz Wartownicy zadają teraz obrażenia zwiększone o 9500% za każdego aktywnego Wartownika (wcześniej o 12 000%).

Mnich

 • Szaty Tysiąca Burz
  • Twoje umiejętności generujące siłę duchową dają na 6 sek. premię 60 000% do obrażeń od broni zadawanych przez Śmiałe Uderzenie, zaś Śmiałe Uderzenie zwiększa na 6 sek. obrażenia od umiejętności generujących siłę duchową o 14 000% (zamiast o 6000%).
 • Fortel Uliany
  • Premia do obrażeń Eksplodującej Dłoni zwiększona z 9000% na 12 500%. Siedmiostronne Uderzenie detonuje Eksplodującą Dłoń.
 • Ostrze Kyoshiro
  • Kiedy początkowy impet Fali Światła trafi 5 lub mniej przeciwników (wcześniej 3 przeciwników), zadawane przez niego obrażenia zostaną zwiększone o 200–250%.

Nekromanta

 • Plaga
  • Każde pochłonięte zwłoki zapewniają ładunek Wzmocnionej Włóczni z Kości, który zwiększa obrażenia następnej Włóczni z Kości o 6000% zamiast 3300%. Oprócz tego obrażenia zadawane przez Trupią Lancę oraz Wybuch Zwłok zwiększają się o 6000% zamiast 3300%.
  • Każdy przeciwnik trafiony Włócznią z Kości, Trupią Lancą oraz Wybuchem Zwłok zmniejsza otrzymywane przez postać obrażenia o 3%, do maksymalnie 75%. Działa przez 15 sek.
 • Inarius
  • Zbroja z Kości wyzwala także wirujące tornado kości, które rani pobliskich przeciwników, zadając im 1000% obrażeń od broni, oraz zwiększa premię do obrażeń, jakie otrzymują oni od nekromanty, z 10 000% na 19 000%.
 • Awatar Trag’Oula
  • Twoje umiejętności wykorzystujące zdrowie zadają obrażenia zwiększone o 6250% (wcześniej o 10 000%). Leczenie zapewniane przez umiejętności jest zwiększone o 100%.
 • Maskarada Płonącego Karnawału
  • Włócznia z Kości używana przez nekromantę i jego Symulakra zadaje obrażenia zwiększone o 5500% (wcześniej o 9000%). Symulakra otrzymują tę premię potrójnie.
 • Ostrze Krwawego Przypływu
  • Nova Śmierci zadaje obrażenia zwiększone o 300–400% za każdego wroga w promieniu 25 m, maksymalnie do 10 wrogów (wcześniej 25 wrogów).
 • Uścisk Esencji
  • Kiedy wybuchające zwłoki zranią co najmniej jednego przeciwnika, przez 6 sek. Wybuch Zwłok zadaje obrażenia zwiększone o 150–200%. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 4 razy (wcześniej 5 razy).
 • Naramienniki Zaklinacza Trupów
  • Po pochłonięciu zwłok obrażenia zadawane przez Trupią Lancę wzrastają na 3 sek. o 50–75% zamiast 20–30%. Kumuluje się maksymalnie 20 razy.

Szaman

 • Szaty Nefrytowego Żniwiarza
  • Żniwa Dusz zmniejszają na 12 sek. otrzymywane obrażenia o 50% oraz pochłaniają efekty obrażeń zadawanych wrogom z upływem czasu i natychmiast zadają równowartość pozostałych obrażeń z 26 000 sek. (wcześniej 10 000 sek.).
 • Uprząż Piekielnego Kła
  • Po użyciu Ściany Śmierci przez 15 sek. postać zadaje obrażenia od umiejętności podstawowych, Kwasowej Chmury, Ognistych Nietoperzy, Szarżującego Zombie, Psów Zombie, Monstrum, Objęć Umarłych, Piranii oraz Ściany Śmierci zwiększone o 37 500% (wcześniej 17 500%).</li>
 • Regalia Mundunugu
  • Duchowa Nawałnica zadaje obrażenia zwiększone o 17 500% (wcześniej o 20 000%) oraz dodatkowe obrażenia równe wartości regeneracji many na sekundę pomnożonej przez 5.
 • Duch Arachyra
  • Obrażenia zadawane umiejętnościami przyzywającymi stworzenia zwiększone o 11 500% (wcześniej o 25 000%). Umiejętności przyzywające stworzenia to: Trupie Pająki, Plaga Ropuch, Ogniste Nietoperze, Rój Szarańczy, Klątwa oraz Piranie.
 • Nawiedzenie Zunimassy
  • Wrogowie trafieni umiejętnościami wykorzystującymi manę otrzymują przez 8 sek. obrażenia od przywołańców zwiększone o 13 000% (wcześniej o 15 000%).

Czarownik

 • Opus Magnum Delsere
  • Przeciwnicy znajdujący się pod wpływem efektów Spowolnienia Czasu oraz przez 5 sek. po wyjściu z tego pola otrzymują obrażenia od Tajemnej Kuli, Tornada Energii, Magicznego Pocisku, Porażającego Impulsu, Widmowych Ostrzy, Porażenia i Nawałnicy Mocy zwiększone o 20 000% (wcześniej o 12 500%).
 • Aspekty Tal Rashy
  • Ataki zwiększają obrażenia o 1000% (wcześniej o 2000%) na 8 sek. Ataki mocą tajemną, zimnem, ogniem i błyskawicą dodają jeden poziom kumulacji. Przy 4 poziomach kumulacji każdy kolejny atak z użyciem mocy żywiołów przedłuża działanie o 2 sek. (maksymalnie do 8 sek.).
 • Gorejący Kostur
  • Pomniejsi wrogowie są teraz zwabiani w obszar uderzenia Meteorytu. Meteoryty zadają obrażenia zwiększone o 40–50% w przypadku kolejnych trafień tego samego celu. Efekt kumuluje się 3 razy (wcześniej 10).
 • Wypaczony Miecz
  • Obrażenia od Tornada Energii są zwiększane o 125–150% za każde już aktywne Tornado Energii. Efekt kumuluje się 3 razy (wcześniej 5). Efekty runy Wściekły Sztorm są automatycznie stosowane do Tornada Energii, które może się teraz połączyć z 3 dodatkowymi tornadami.

Powrót do góry